­

Hộp nhận tín hiệu

Hotline : 0909.76.23.98

Product Description

Hộp điều khiển cửa cuốn (hay hộp điều khiển cửa cuốn mã nhập) là một trong 2 phần quan trọng của 1 bộ điều khiển hoàn chỉnh. Phần còn lại là tay điều khiển từ xa. Trong khi tay điều khiển có vai trò phát mã vận hành thì hộp điều khiển lại giống như bộ thu, nhận tín hiệu và thực thi lệnh.