Bình lưu điện ( UPS) là một công cụ cần thiết giúp vận hành cửa cuốn những lúc có xảy ra sự cố như mất điện hoặc có lý do khách về điện. Tạo cảm giác an tâm hơn cho người sữ dụng, luôn luôn đảm bảo cho cửa được hoạt động 24/24.