Tên gọi khác: sodium benzoat, mốc cam, chống mốc, chống oxy hóa Công thức hóa học: NAC6H5CO 2